Grovfoder, allt analycerat, många olika partier, transport ordnas

Bildnamn Höbal på 130kg

i balar från 10-150kg

Hösilage fyrkantbal, från 35-350kg

Hösilage  rundbal, 350kg

Lucernhösilage, rent 35-220kg

Boxströ, Halmpellets

Bildnamn Transport av rundbalad halm
  • Halmpellets i 13kg:s säckar, mycket hög kvalitet, tillverkade i Halland, Halmpelletsen är mycket lätthanterlig och dryg, 1pall räcker i genomsnitt till en häst/stallsäsong

 

Havre, Korn

Bildnamn Tröskning av Havre
  • Spannmålen är rensad så att småkärnor och liknande med lägre fodervärde är bortrensat
  • Går att få levererat i: Småsäck a´20kg, Storsäck a´500kg(går utmärkt att flytta med palldragare och som bulkvara.
  • Går även att få spannmålen krossad

                                      

Halm

Bildnamn Transport av rundbalad halm
  • Halm har vi i fyrkantbal på 12-320kg och runbal på 220-400kg
  • Finns oftast både Havre och Vete-halm, Havre halmen är mest lämpad till foder

Foderstatsprogram

Följ nedstående länk:

http://hippocampus.slu.se/hastens_foder/index.cfm?Call=foder