Välkommen!

Du har kommit till ett familje företag med kunden i fokus!

Bildnamn Nyhet, vi kan dela upp fyrkantbalarna i små delbalar. De små balarna på bilden var en stor bal på 2,3m innan, den hålls ihop av tre snören, de små hålls ihop av två snören.
Bildnamn Nytorkat hö, från vår Hötork