Har ni behov av att ge mer protein till Hästen? Pröva att toppa med vårt lucernhösilage, finns i ned till 40kg:s balar. Istället för att köpa Lucernpellets (heter Alfalfa på amerikanska, även på Norska)

Välkommen!

Du har kommit till ett familje företag med kunden i fokus!

Bildnamn Nyuppkommen Raps, sådd med vår Rapidsåmaskin
Bildnamn Nytorkat hö, från vår Hötork